Univerzitet Crne Gore
Filozofski fakultet u Nikšiću
 
AKADEMSKI STUDIJSKI PROGAM
SRPSKOG JEZIKA I JUŽNOSLOVENSKIH KNJIŽEVNOSTI
 
TREĆA GODINA
 
 
 
 
Predmeti u petom semestru
 
Savremeni srpski jezik (sintaksa proste rečenice)
Savremeni srpski jezik (sintaksa padeža)
Lingvistička stilistika I 
Književnost prve polovine XX vijeka  
Specijalni kurs iz književnosti (Andrić i Crnjanski)
Specijalni kurs iz književnosti (Krleža i Desnica)
Opšta književnost  I
 
Predmeti u šestom semestru
 
Savremeni srpski jezik (sintaksa složene rečenice)
Savremeni srpski jezik (sintaksa glagolskih oblika)
Lingvistička stilistika  II
Književnost druge polovine XX vijeka
Specijalni kurs iz književnosti (Lalić)
Specijalni kurs iz književnosti (Pekić)
Opšta književnost  II